Jak grać w 3 5 8 - zasady gry

Gry Online - 3 5 8
Zasada jest jedna: wszyscy przeciwko wszystkim! Zagraj!

20 graczy online!

OPCJE

Interfejs gry oferuje graczowi wiele udogodnień.

Pod opcją Zarządca gry lub już na stworzonym stoliku Kontrola rozgrywki znajdują się cztery przyciski. Pierwszy i ostatni służą do przechodzenia pomiędzy panelami interfejsu, znak zapytania kieruje gracza do pliku pomocy, a kliknięcie na X powoduje wyjście z gry.

Po prawej stronie znajdują się dwie "kropki".

Górna kropka pokazuje stan połączenia z serwerem:

Ciemnozielona - połączenie aktywne
Pomarańczowa - ping powyżej 30 sek.
Czerwona - brak połączenia (po chwili połączenie będzie przywracane automatycznie)
Jasnozielona - przywracanie połączenia w toku.

Kliknięcie na dolną kropkę spowoduje rozłączenie i ponowne połączenie z serwerem. Jest to przydatne przy problemach z połączeniem lub przy zerwaniu się połączenia.

TIPSY

Dla ułatwienia obsługi i zwiększenia przejrzystości interfejsu wprowadzone zostały tzw. TIPSY. Są to małe okienka z opisem wyświetlane, gdy najedziemy kursorem na niektóre elementy w interfejsie, np. nick gracza na liście graczy, kontrolka ustawienia parametrów stolika, itp.

UTWORZENIE STOŁU

W tym miejscu ustawia się wszystkie preferencje stołu, który chce się założyć.

Ustawienia stołu

Gracz ma do dyspozycji trzy różne ustawienia stolika:

Stół prywatny - zamknięty stolik, na który może wejść inny gracz tylko wtedy, jeśli zostanie zaproszony do gry
Stół publiczny - stolik otwarty, do którego może się przyłączyć dowolny graczStół z wyzwaniem - forma stolika publicznego. Możliwość ustawienia, jeśli nie oczekujemy na konkretnego przeciwnika, a chcemy wyzwać na "pojedynek" dowolnego przeciwnika. Stoliki takie, dla wyróżnienia, posiadają inne oznaczenie graficzne.Jeśli wyniki gier rozgrywanych na danym stole mają wpływać na ranking graczy, zaznacz opcję Gra z rankingiem. W przeciwnym razie jest to gra towarzyska, której wynik wpływa jedynie na statystyki, nie zmienia jednak rankingu.

Czas na ruch to ilość sekund, podczas których gracz może zastanawiać się nad jednym ruchem. Jeżeli wyznaczony czas upłynie, a gracz nie wykona ruchu, komputer wykona ruch automatycznie, zrzucając pierwszą dozwoloną kartę.

Czas rundy to ilość minut jaką każdy z graczy będzie miał do dyspozycji na rozegranie całej rundy. Jeżeli czas ten upłynie, dany gracz nie może już wykonać żadnego ruchu i automatycznie przegrywa grę.

Jeżeli gracz nie chce podczas rozgrywania gry żadnego dodatkowego towarzystwa, może ustawić opcję Bez obserwatorów.

Ucieczka=Zawieszenie - gracze mają możliwość włączenia tej opcji, dla przerwania gry i zapamiętania wyniku, w przypadku gdy np. jeden z graczy zostanie odłączony. Również w trakcie gry, przy kliknięciu przez gracza na pauzę, pojawia się okienko dające możliwość wyboru czasu wstrzymania gry. Dokładny opis poniżej, przy opisie modułu zapamiętywania stanu gry.

W ustawieniach stolika wybieramy też opcję, czy będzie włączony podczas gry czat prywatny (czy będzie możliwe pisanie wyłącznie do wybranej osoby, niewidoczne dla pozostałych graczy obecnych przy stoliku).

USTAWIENIA LOKALNE

Jeśli gracz nie życzy sobie zaproszeń na stół od innych graczy może ustawić opcję Bez zaproszeń. W takim przypadku wszystkie zaproszenia będą automatycznie odrzucane.

Włączenie i wyłączenie opcji Alarm dźwiękowy oznacza włączenie lub wyłączenie dźwięku podczas gry.

Istnieje też możliwość zaznaczenia opcji pokazywania nowych kart na niebiesko, bądź nieaktywnych kart na szaro, informacji na stole o aktualnym stanie gry oraz oznaczenia długości czasu, po jakim lewa zniknie ze stołu.

INTERFEJS GRY

Gracz może zmieniać rozmiar interfejsu gry wybierając mały bądź duży stół. Jeśli grafika niezbędna do uruchomienia gry nie znajduje się na komputerze gracza, pojawi się odpowiednie pole z opisem "Ściągnij z sieci". Interfejs będzie dostępny po załadowaniu do na dysk gracza.

Może też dokonać wyboru wyglądu kart

MODUŁ ZAPAMIĘTYWANIA STANU GRY (SafeGame)

Gra została wyposażona w nowy mechanizm tzw. SafeGame. Działanie tej opcji można podzielić na kilka części:

1.    Wyszukiwanie

Jeśli w czasie gry zostanie rozłączone połączenie, mamy do dyspozycji 5 minut na powrót do stołu, a u przeciwników pojawia się licznik czasu i zaczyna się odliczanie.

Logując się do dowolnego pokoju, pojawi nam się okienko z informacją o tym, że mamy rozpoczętą grę w pokoju X na stole Y i jeśli zaakceptujemy propozycje powrotu, wracamy do gry, w przeciwnym razie traktowane to będzie jako ucieczka.

2.    Zapis gry

Jeśli w zakładce ustawień stołu włączymy opcję "Ucieczka=Zawieszenie", to w przypadku odłączenia się któregoś z graczy, gra nie zostanie zakończona lecz przerwana. Stan gry zostaje zapamiętany w serwerze gry.

3.    Przerwanie gry

Jeśli przeciwnicy chcą wstrzymać grę na jakiś czas, z możliwością jej kontynuacji, służy do tego opcja "przerwanie gry" w zakładce kontroli rozgrywki. Gracz inicjujący przerwę ma możliwość wyboru pomiędzy konkretnym czasem przerwania (możliwość ustawienia ilości minut), a przerwaniem bez określonego czasu, bezterminowo. Po przerwaniu gry pojawia się graczom stosowna informacja oraz przycisk "kontynuuj" pozwalający wznowić grę. W przypadku ograniczonego czasu przerwy gra zostanie automatycznie wznowiona po upływie tego czasu. Jeśli gra została zawieszona na czas nieokreślony każdy z graczy może wstać od stołu. Gra nie zostaje wtedy zakończona lecz, jak w przypadku włączonej opcji "Ucieczka=Zawieszenie", zostaje zapamiętana na serwerze.

4.    Wznawianie gry

Jeśli gracze, którzy mają niedokończoną grę, siądą do stolika, pojawi im się propozycja wznowienia zaczętej gry. Jeśli się zgodzą - gra się zacznie od momentu, w którym została przerwana. Jeśli nie zaakceptują wznowienia - stan gry pozostaje zapisany w serwerze do czasu rozpoczęcia nowej gry przez tych samych graczy.

LISTA POKOJÓW I GRACZY

Lista Pokojów

Znajduje się tutaj lista pokojów, pomiędzy którymi gracz może swobodnie przełączać swój czat główny, po prostu klikając na dany pokój. Jeżeli gracz gra już na jakimś stole, gra pozostaje w pokoju, w którym została rozpoczęta.

Po prawej stronie nazwy pokoju znajdują się dwie liczby np. 98/15. Pierwsza liczba oznacza ilość graczy w pokoju, a druga ilość założonych stołów. Jeżeli przed tymi liczbami znajduje się gwiazdka, to oznacza iż jest to pokój z administratorem. W każdym pokoju jest możliwe założenie określonej ilości stołów. Jeżeli liczba stołów w danym pokoju osiągnie tą liczbę - nazwa stołu na liście wyświetlana jest na szaro.

Lista pokoi obejmuje wyłącznie pokoje publiczne. Pokoje ligowe i prywante nie są na niej umieszczane.

Lista Graczy w pokoju

Po podwójnym kliknięciu na nicku wybranego gracza, pojawią się dokładne informacje na jego temat:

Gracz: nick
Ranking: aktualny ranking danego gracza
Gry rozegrane: Ilość gier w których gracz brał udział
Gry przerwane: Ilość gier przerwanych przez gracza
Gry wygrane: Ilość gier wygranych
Gry przegrane: Ilość gier przegranych
Seria: Pokazuje przewagę zwycięstw nad porażkami, lub porażek nad zwycięstwami (czyli na przykład u gracza z 5 zwycięstwami i dziesięcioma porażkami seria będzie wynosiła -5 )
Stoły: ilość i numery stołów, na których gracz aktualnie przebywa
Brak aktywności: czas, przez jaki gracz nie wykonał żadnej operacji (zagranie, pisanie na czacie)
Ping: Pokazuje, ile czasu musi upłynąć, by zagrywka gracza (lub wiadomość na chacie) dotarła przez sieć do przeciwnika.

Natomiast dwukrotne kliknięcie prawym klawiszem na nicku gracza powoduje wpisanie jego nicka w linii czata.