NA_ŻARTY

Rejestracja: 2017-10-09
Szu­kam Cię - a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę... K.P-T.
Punkty748więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 252
Ostatnia gra
Tysiąc HD

Tysiąc HD

Tysiąc HD
13 godziny temu

Aktywność w grach

Tysiąc HD

Tysiąc HD

ZwycięstwaRanking
5144489,97
Tysiąc

Tysiąc

ZwycięstwaWygrane Żetony
1658305,53 mln

Prezenty

Prezentów: 31

Coś o mnie

Zainteresowania
https://youtu.be/Eiop4hrBJO4?list=LL
Co lubię
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
https://youtu.be/RCMXO9sBIcU?list=RDMMWFC_Xqmxgfkhttps://youtu.be/iSl1kmQMG2Ehttps://youtu.be/ksJdxH44-qQ?list=LL

https://youtu.be/wA2sjt75j7U
Idę przez dro­gę ży­cia złą i ciem­ną,
do­kąd? Czyż wiem?
A za­wsze, wszę­dzie twój cień idzie ze mną,
nocą i dniem.

Za­wsze i wszę­dzie słu­cha ser­ca mego
naj­skryt­szych drgnień,
ani opusz­cza mię, choć lata bie­gą,
twój bla­dy cień...K.P-Tetmajer "Idę przez drogę życia"
https://youtu.be/UUZHTE1jMXg

Wpa­trze­ni w nasz ide­ał świę­ty
Do­pó­ki ser­ce tęt­ni w nas,
Pły­nie­my doń przez fal od­mę­ty,
Gdzie czę­sto zgub­ny ster­czy głaz.
 Wko­ło nas tłu­my peł­ne sza­łu
 Wal­czą wśród kon­wul­syj­nych drgnień;
 My dą­żąc wciąż do ide­ału
 Nie­po­mni sie­bie pa­trzym weń.
Mi­ja­ją lata: już ra­mio­na
Nie mogą wio­słem fali pruć;
Na pierś się chy­li skroń zmę­czo­na,
Opu­ścić trze­ba wier­ną łódź.
 Wiel­bio­no nas, gdy­śmy zu­chwa­le
 Na głąb się nie wa­ha­li iść,
I z brze­gów na spie­nio­ne fale
 Lau­ro­wy nam rzu­ca­no liść.
Mi­ja­ją lata, skroń się chy­li,
Zbli­ża się kre­su smut­ny dzień:
Ci co do­pie­ro nas wień­czy­li,
Ze­pchną nas w nie­pa­mię­ci cień...K.P-Tetmajer "Wpatrzeni w nasz ideał święty"

Tablica