traveler22

 
Rejestracja: 2014-12-24
wwwrrrrrrrrrrrr
Punkty114Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 86
Ostatnia gra
Mahjong

Mahjong

Mahjong
64 dni temu

Podróże dalekie i bliskie - Żuławki 2018-07-23

Wieś założona przez Winricha von Kniprode w 1352 r. na prawie chełmińskim. W 1510 było 26 gospodarstw łącznie z gospodarstwem sołtysa, proboszcza i trzech karczm, potem liczba nieco zmalała. Rok 1659 to rok kiedy wojska szwedzkie pozostawiły we wsi spalone zgliszcza. W 1772 roku w Żuławkach, mieszkało 17 rodzin mennonickich - 81 osób zaś 50 lat później, wieś liczyła 564 mieszkańców, w tym 52 mennonitów a w ponad 100 lat potem czyli w 1889 r. na 794 mieszkańców 62 było menonitami. Układ przestrzenny wsi -łańcuchówka przywałowa po wsch. stronie Wisły Elbląskiej, częściowo ulicówka. Krajobraz kulturowy zachowany stosunkowo dobrze, w dokumentacji z 1979 r. wymienionych było 29 historycznych drewnianych domów, 2 z XVIII w., 6 z pierwszej poł. XIX w.13 z 2 poł. XIX w., 8 z pocz. XX w. 5 zagród holenderskich, oraz 3 budynki mieszkalne murowane. Kościół gotycki rozebrany został w 1839 r., a na jego miejscu w 1840-41 r. postawiono kolejny, istniejący obecnie.
969803.jpg
Lata 1990-1995 , Dom podcieniowy w Żuławkach. Nr 6 - dom podcieniowy usytuowany w płn. części wsi,. wybudowany w k. XVIII w. przebudowany w 1825 r. przez cieśle o inicjałach AK dla Petera Epp.; drewniany, zrębowy. Podcień 6-cio słupowy. Zasiedlony, w stanie dobrym
195379.jpg
Dom podcieniowy, Żuławki nr 6. Wybudowany pod koniec XVIII, przebudowany w 1825 r.
195382.jpg
Dom w Żuławkach
893050.jpg
Żuławki 6
893051.jpg
Żuławki 6
195380.jpg
Żuławki, gospodarstwo
1028102.jpg
Żuławki 28 - cacko na zakręcie
195383.jpg
Dom podcieniowy, Żuławki nr 32-33. Rok budowy 1797, przebudowany w 1851
Zbudowany dla Corneliusa Froese, remontowany w 1851 r. przez Jakoba Dicka. Usytuowany w płn. części wsi, po wsch. stronie drogi,. drewniany, zrębowy, o oszalowanych pionowo szczytach, na ceglanej podmurówce. Podcień ryglowy wsparty na 6 toskańskich kolumnach.
261352.jpg
Dom podcieniowy
1037285.jpg
Żuławki - Dom podcieniowy nr 32.
1037403.jpg
Żuławki 32
1037425.jpg
Żuławki, działająca od 2011 Świetlica.
1037426.jpg
Żuławki, Świetlica zorganizowana w pomieszczeniach po sklepie.
883589.jpg
Kościół Narodzenia NMP
1037440.jpg
Dzwony na przykościelnym cmentarzu.
1037444.jpg
Wnętrze kościoła oglądane zza kraty.
1037449.jpg
Kaplica cmentarna na nowej części cmentarza przykościelnego.
1054836.jpg
Żuławki 41 - plebania.
196121.jpg
Dom podcieniowy Żuławki 43, kiedy był w marnej ... ale całości. Dom podcieniowy wybudowany w centrum wsi. Właściciel tego domu posiadał inicjały FR. Podcień wsparty na 6 słupach. Konstrukcja drewniana, zrębowa. Mimo nakazów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wobec posiadacza tegoż obiektu z stycznia 2008 roku, o natychmiastowym rozpoczęciu prac remontowych, obiekt sobie dalej upadał i upada. Jego los jest już definitywny, w tym stanie upadku nie jest w stanie się już podnieść. Obiekt ten oczekuje już tylko spychacza lub koparki. Pozostanie jedynie na fotografii. Przykład ludzkiej ignorancji, martwych przepisów i bezsilności organów nadzorujących.
1027942.jpg
Stan 2009
1027943.jpg
Tył w 2009
195386.jpg
Pozostałości po domu podcieniowym, Żuławki 43
1066642.jpg
W ruinie.
1066889.jpg
Zabudowania gospodarcze pod nr 43 A, widok od ulicy.
1066890.jpg
Nr 43 A, widok strony południowej.
1066764.jpg
W zachowanym budynku gospodarczym należącym do nie istniejącego już domu nr 43 działa obecnie Likmar Serwis
1066765.jpg
W zachowanym budynku gospodarczym należącym do nie istniejącego już domu nr 43 działa obecnie Likmar Serwis
1037452.jpg
Żuławki 63, w głębi budynki gospodarcze.
1037453.jpg
Żuławki 63
1037263.jpg
Żuławki 64 - jeszcze jeden uratowany dom podcieniowy
1037264.jpg
Belka z datą 1803, prawdopodobnie rok budowy domu.
1037265.jpg
Żuławki 64 - jeszcze jeden uratowany dom podcieniowy
1037266.jpg
Żuławki 64 - jeszcze jeden uratowany dom podcieniowy
1066647.jpg
dawna mleczarnia, widok od strony południowej.
1066648.jpg
Widok od strony północnej.
1084009.jpg
Żuławki 75. Dom podcieniowy z 1859 r. wybudowany przez cieśle o inicjałach CC. Usytuowany w wsch. części wsi, po wsch. stronie drogi,. kalenicowo - drewniany, zrębowy, na ceglanej podmurówce. Podcień wsparty na 6 słupach.
1084010.jpg
Podcień w Żuławkach, widok tylnej części.
1084011.jpg
Szopa na zapleczu podcienia w Żuławkach.
195384.jpg
Dom podcieniowy, Żuławki nr 75, rok powstania 1859
1037382.jpg
Żuławki 75 ,dom podcieniowy.
1037383.jpg
Żuławki 75 ,dom podcieniowy.
1037384.jpg
Żuławki 75 ,dom podcieniowy.
1037393.jpg
Żuławki 76, w części okien zachowane oryginalne wypukłe szyby.
1037394.jpg
Żuławki 76, murowany dom z 1876 roku ( według mieszkańców ).
1037395.jpg
Żuławki 76, okna z zachowanymi oryginalnymi wypukłymi szybami. Tylko okiennic już brak.
1004098.jpg
Lata 1925-1935 , Zbór mennonicki z fragmentem cmentarza. Pozostałości cmentarza mennonickiego (lapidarium), znajdują się w osadzie Niedźwiedziówka. Dawniej był to teren Fürstenwerder (Żuławki) i pod tą nazwą mieściła się kongregacja przyjęta w 1880 roku. Na cmentarzu głównie stoją i leżą: stele (w tym jeden przepiłowany). Cmentarz związany był z nieistniejącą (pozostał fundament), drewnianą kaplicą mennonitów zbudowaną w 1768 roku. Budowla przetrwała II wojnę światową i stała do 1990 roku, kiedy to została zniszczona przez pożar.
725817.jpg
Cmentarz mennonicki ,jeszcze do niedawna jeden z najlepiej zachowanych na Żuławach.
725818.jpg
Jedna z ocalałych steli
725819.jpg
Jedna z ocalałych steli.
725820.jpg
Pozostałości cmentarza.
725821.jpg
Z istniejącego w tym miejscu drewnianego kościoła mennonickiego pozistały jedynie kamienne fundamenty.
725822.jpg
Na tym głazie jeszcze niedawno była tablica informacyjna . Pozostały jedynie ślady po mocowaniu.
893607.jpg
Cmentarz mennonicki w Niedźwiedziówce
1027148.jpg
Niedźwiedziówka 1
1027149.jpg
Niedźwiedziówka 1
1027150.jpg
Niedźwiedziówka 1
1027154.jpg
Dawne BARWELDE, najstarsza obora
1027156.jpg
Gospodarstwo Rolne Niedźwiedziówka z 1920 roku.
1027158.jpg
Gospodarstwo Rolne Niedźwiedziówka
932875.jpg
Lata 1920-1923 , Żuławski pejzaż pod Niedźwiedzicą.
725803.jpg
Kościół św. Jakuba od strony prezbiterium. Kościół katolicki w Niedźwiedzicy został zbudowany w 1348 roku i jest jedną z najstarszych świątyń na Żuławach. Budowla była wielokrotnie niszczona (między innymi podczas wojen ze Szwedami) i odbudowywana. W 1823 roku obiekt przechodził remont. Naprawiono zniszczone ściany, wieżę i wymieniono okna. W roku 1854 miał miejsce kolejny remont.a w rok później, na skutek powodzi kościół został zalany. Wkrótce rozebrano wieżę. Na przełomie XIX/XX wieku przeprowadzono drobne naprawy. W 2013 roku po raz kolejny na obiekcie pojawiły się rusztowania. Kościół pw. św. Jakuba w Niedźwiedzicy zlokalizowany jest w środkowej części wsi, przy głównej drodze prowadzącej do Nowej Kościelnicy i leży na szlaku Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Jest to konstrukcja zbudowana na planie prostokąta, nieorientowana, jednonawowa, z podstawą wieży dobudowaną po II wojnie światowej. Do strony zachodniej przylega zakrystia. Ścianę północną zdobi schodkowo-sterczynowy szczyt z blendami. Widoczne są tutaj liczne otwory maculcowe. Wejście do kościoła znajduje się od strony południowej, która jest nowszą częścią obiektu. Budowla wzmocniona jest przyporami.
725804.jpg
Kościół św. Jakuba.
725806.jpg
Główne wejście do świątyni.
725923.jpg
Drewniana dzwonnica z XVIII na przykościelnym cmentarzu.
725918.jpg
Plebania , widok od strony drogi.
725816.jpg
Odbudowany po pożarze dom podcieniowy.
725815.jpg
Dawny spichlerz w Dworku należący do nieistniejącego już młyna. Obecnie zaadaptowany do potrzeb mieszkaniowych.
725814.jpg
Dawna szkoła podstawowa ,obecnie świetlica.

Komentarze: 0  |  Odsłony: 25

Podróże dalekie i bliskie - Drewnica 2018-07-11

Wieś Drewnica obecnie, to połączone dawne wsie Drewnica, Drewniczka i Leszkówki. W 2 poł. XIII w. teren wsi Drewnica była pasem granicznym miedzy ziemiami Krzyżaków a księstwem pomorskim. Wieś Drewnica została lokowana na prawie chełmińskim w początkach drugiej połowy XIV w. Udokumentowana wzmianka pochodzi z 1359 r., zaś o sołtysie z tejże wsi w 1364 r. Ok. 1400 r. funkcjonowały tu 2 młyny, 2 karczmy. W 1454 r. Drewnica włączona została w skład terytorium Gdańska. W 1627 r. w rozwidleniu ramion Wisły i Szkarpawy, wojska szwedzkie zaczęły wznosić umocnienia, przejęte potem przez Gdańsk, ponownie zdobyte przez Szwedów w 1656 r. i znów oblegane i zdobyte przez gdańszczan w 1659 r., ostatecznie zostały rozebrane. Te działania wojenne zniszczyły okolicę, w tym Drewnica. Dla jej odbudowy osadzono osadników. Pod koniec XIX w. w Drewnicy mieszkało 414 mieszkańców, w tym 9 mennonitów, w Drewniczce na 111 mieszkańców, menonitów było 5. Układ wsi uległ znaczącej zmianie w chwili dokonania przekopu Wisły. Rozebrano wówczas 67 domów mieszkalnych i dwie karczmy. Układ przestrzenny wsi -pierwotnie jest nieznany, obecny wielodrożny. Zabudowa i układ przestrzenny przeważnie z przełomu XIX-XX wieku. Dokumentacja z 1979 r. wymienia 46 zagród typu holenderskiego, 78 historycznych drewnianych domów oraz 7 budynków mieszkalnych murowanych oraz dwa wiatraki. Jeden z nich typu holenderskiego (na budynku) spłonął w 1989 r. Nie zachował się też żaden z domów podcieniowych.
670258.jpg
1626 , Mapka twierdzy Głowa (Dantziger Haupt) i okolic.

218299.jpg
Lata 1896-1898 , Plan Śluzy Gdańska Głowa. Śluza łączy Wisłę (Danziger Weichsel) i Szkarpawę (Elbinger Weichsel).
1183928.jpg
Lata 1912-1915 , Nieistniejący kościół ewangelicki , zniszczony po 2 wojnie światowej.
928874.jpg
Lata 1910-1920 , Kościół ewangelicki- nieistniejący.
960431.jpg
Lata 1935-1940 , Wnętrze nieistniejącego kościoła.
1130536.jpg
1955 , Wiatrak-koźlak z 1718 r. w Drewnicy. Zdjęcie pochodzi z artykułu: Jerzy Stankiewicz, Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach, "Rocznik Gdański" XV/XVI, Gdańsk 1956/1957. Wiatrak "Koźlak" w Drewnicy pochodzi z 1718 roku. Wykonany jest prawie całkowicie z drewna.Jest to unikatowy wiatrak przemiałowy z bryłą dachu na kształt odwróconej łodzi. Jest najstarszym zachowanym wiatrakiem na pobrzeżu Bałtyku.
1130553.jpg
1955 , Wiatrak-młyn z 1846 r. w Drewnicy.
928875.jpg
Lata 1969-1972 , Nieistniejący wiatrak.
246593.jpg
Lata 1973-1976 , Drewnica, wiatrak holenderski z XVIII wieku. Był jednym z najcenniejszych obiektów tego typu w Polsce. W roku 1989 został strawiony pożarem.
969097.jpg
Lata 1980-1985 , Wiatrak w Drewnicy.
732469.jpg
Śluza Gdańska w Drewnicy.
246592.jpg
Drewnica, wiatrak koźlak z 1718 roku.
296208.jpg
Dom nr 110 w Drewnicy.
296215.jpg
Zwodzony most w Drewnicy, jeszcze podczas budowy. Zdjęcie wykonano z mostu pontonowego, którego fragment widać na pierwszym planie.
296216.jpg
Fragmenty pontonów nieistniejącego już mostu pontonowego przez Szkarpawę, w Drewnicy.
1027932.jpg
Śluza Gdańska Głowa
1027933.jpg
Śluza Gdańska Głowa
1027934.jpg
Śluza Gdańska Głowa
1027935.jpg
Śluza Gdańska Głowa
119981.jpg
Most zwodzony na Szkarpawie w Drewnicy.
119982.jpg
Most zwodzony na Szkarpawie w Drewnicy.
195374.jpg
Wiatrak-koźlak w Drewnicy
195376.jpg
Dom nr 132 w Drewnicy
195377.jpg
Dom w Drewnicy
296217.jpg
Dojazd do nieistniejącego już od kilku lat, mostu pontonowego przez Szkarpawę w Drewnicy na drodze nr 2328G.
1048312.jpg
Lata 1920-1930 , Widok zagrody z podcieniem w Przemysławiu.
390505.jpg
Lata 1915-1925 , Izbiska. Gospoda "Nowy Świat".

Komentarze: 2  |  Odsłony: 209

Podróże dalekie i bliskie - Mikoszewo 2018-06-24

Mikoszewo, osada rybacka położona na bursztynowym szlaku znana była z pierwszych zapisów od 1243 roku. Po lokowaniu sie Krzyżaków w Malborku stała się wsią rolniczą dostarczającą dobra do zakonu. Kasper Schuetz i Hennenberger, kronikarze pruscy, piszą że stara nazwa tej miejscowości brzmiała Nickelswalde i miała się wywodzić od bogatego gbura Nickela, którego w 1393 roku odwiedził późniejszy Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen w towarzystwie kilku obcych rycerzy z zamiarem pokazania im jak zamożnych włościan ma Państwo Krzyżackie. Od XIV wieku funkcjonowały tutaj dwie karczmy goszczące strudzonych podróżnych. Po podpisaniu Pokoju Toruńskiego Mikoszewo było własnością Gdańska. W 1869 roku Mikoszewo obejmowało 12 gburstw i 16 zagród, a jego obszar obejmował 2402 mórg i 40 domów. Mieszkało tutaj 363 mieszkańców, wszyscy ewangelicy, oprócz jednego katolika. Po zbudowaniu Przekopu Wisły do 1895 roku Mikoszewo znalazło się na prawym brzegu rzeki. W sierpniu 1896 roku Mikoszewo wizytował członek rodziny cesarskiej Prinz Albrecht, aby zwiedzić miejscowość i przeprowadzić lustrację Przekopu Wisły. W tym celu wdrapał się na wydmę stanowiącą najwyższe wzniesienie w tym rejonie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, na utrwalonej wydmie o wys. 33,2 m, z której Książe Albrecht podziwiał Przekop, ustawiono kamień pamiątkowy.
254719.jpg
1893 , Dom podcieniowy w Mikoszewie, usadowiony tuz obok wału przeciwpowodziowego na Przekopie Wisły. W Mikoszewie, tuż za wałem wiślanym przy przeprawie, stoi do dziś XVIII-wieczny dom podcieniowy. Do niedawna był zblokowany z budynkami gospodarczymi w zagrodzie olęderskiej typu Langhof. Jest to miejsce z ciekawą historią – miała zatrzymać się tutaj wraz z dziećmi w dniach 5-8 stycznia 1807r., podczas ucieczki przed wojskami Napoleona z Berlina do Królewca królowa Luiza, żona pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III. Miała zajmować pokój w zachodnim szczycie domu należącego wówczas do gospodarza Kroekera, a jeśli wierzyć pojawiającym się w sieci informacjom, na jednej ze ścian miała wyryć swoje inicjały. Pisze się nawet o tym, że brylantem z pierścienia wyryła na szybie wiersz Goethego z Wilhelma Meistera; szyba ta ponoć powędrowała potem do muzeum w Gdańsku.
932049.jpg
1893 , Wiatrak i dom podcieniowy.
823840.jpg
1897 , Mikoszewo
630295.jpg
1897 , Mikoszewo
513735.jpg
1905 , Dom podcieniowy, w którym w dniach 5-8 stycznia 1807 r. zatrzymała się wraz z dziećmi królowa Luiza, żona króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, w trakcie ucieczki przed wojskami Napoleona z Berlina do Królewca.
945429.jpg
Lata 1908-1912 , Panorama Mikoszewa.
964977.jpg
1912 , Mikoszewo, gospoda oraz głaz wraz z datą jego ustawienia na wzgórzu Księcia Albrechta.
751460.jpg
1914 , Mikoszewo
751462.jpg
1930 , Ulica Gdańska 55
932048.jpg
Lata 1930-1940 , Wiatrak w Mikoszewie.
867919.jpg
1944 , Mikoszewo
265534.jpg
Lata 1959-1963 , Ostatnia przeprawa przez Wisłę, tuż przed jej ujściem do Bałtyku. Zejście z promu w Mikoszewie, na drugim brzegu Świbno.
469147.jpg
Lata 1972-1974 , Mikoszewo. Pocztówka KAW.
320792.jpg
Lata 1973-1974 , Mikoszewo. Przystań rybacka. Fot. Z. Grabowiecki, J. Siudecki. Pocztówka KAW.
8910.jpg
Lata 1970-1980 , Przystań rybacka w Mikoszewie.
10161.jpg
Lata 1970-1980 , Stary dom podcieniowy w Mikoszewie.
361402.jpg
Lata 1970-1980 , Dom podcieniowy w Mikoszewie.
705924.jpg
1976 , Mikoszewo.
579547.jpg
Lata 1976-1980 , Mikoszewo - OW "Bajka", plaża, przystań rybacka, ujście Wisły, dom wypoczynkowy "Pod Wiechą".
508156.jpg
1994 , Przystanek kolejowy Mikoszewo
514564.jpg
1994 , Przystanek Prawy Brzeg Wisły. Px48-1784
579702.jpg
1994 , Px48-1784 na terenie stacji Prawy Brzeg Wisły.
593269.jpg
Lata 1998-2000 , Mikoszewo. Pocztówka wydawnictwa "Kamera".
174114.jpg
2005 , Dom podcieniowy w Mikoszewie
174115.jpg
2005 , Przeprawa promowa pomiędzy Mikoszewem a Świbnem. Widok w stronę Świbna
371170.jpg
2005 , Stacja Mikoszewo
1028080.jpg
Mikoszewo Gdańska 17. Stan 2009 rok. Piękne .Moim zdaniem po renowacji wygląda groteskowo
1028081.jpg
Mikoszewo Gdańska 17 - detal
1028082.jpg
Mikoszewo Gdańska 17 - detal
272941.jpg
Budynek OSP w Mikoszewie
272942.jpg
Mozaika na trzydziestolecie PRL na budynku OSP w Mikoszewie
272943.jpg
Głaz przed budynkiem OSP w Mikoszewie
361405.jpg
Mikoszewo, ulica Gdańska 68, dom podcieniowy
220520.jpg
2010 , Widok wjazdu na prom w Mikoszewie podczas fali kulminacyjnej na Wiśle
671155.jpg
2011 , Widok na brzeg Wisły w Mikoszewie
331120.jpg
2011 , Przystanek końcowy w Mikoszewie
1034222.jpg
2014 , Drewniany dom podcieniowy
1035157.jpg
2014 , Dzwonnica na terenie cmentarza przy kościele w Mikoszewie
1035164.jpg
2014 , Stary dom podcieniowy w stanie bliskim agonii. Rok później, w 2015 r. rozebrano go do podłoża, a w kolejnych latach, po wykonaniu nowych fundamentów oraz konserwacji, dom został odtworzony.
671154.jpg
2015 , Nowy dom wybudowany na terenie zalewowym przy przystani promowej w Mikoszewie
947976.jpg
2016 , Dom podcieniowy nr 68
963324.jpg
2016 , Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mikoszewie, ul. Gdańska 47
963327.jpg
2016 , Mikoszewo, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - wnętrze
963331.jpg
2016 , Mikoszewo, ul. Gdańska 86
963333.jpg
2016 , Mikoszewo, ul. Gdańska 84
963336.jpg
2016 , Mikoszewo, ul. Gdańska 90
963337.jpg
2016 , Mikoszewo, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - krzyż Misyjny
1036447.jpg
2017 , Uratowany dom podcieniowy w Mikoszewie.
1036448.jpg
2017 , Uratowany dom podcieniowy w Mikoszewie.
1036460.jpg
2017 , Krzyż na wale przeciwpowodziowym przy zjeździe do przeprawy promowej Mikoszewo - Świbno. Poniżej wału zabudowania przy ul. Gdańskiej.
1235987.jpg
2018 , Tablica upamiętniająca miejsce załadunku ostatnich więźniów hitlerowskiego obozu Stutthof na barki w 1945r.
1235989.jpg
2018 , Ponura historia ewakuacji więźniów
1235992.jpg
2018 , Ujście Wisły widziane z przystani w Mikoszewie. Przekop Wisły - nowe ujście Wisły powstałe w latach 1890 - 1895 koło Świbna przez wykopanie nowego koryta rzeki na odcinku od Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Dotychczasowe ujście Leniwki od przekopu do ujścia w Gdańsku nazwano Martwą Wisłą. W okresie sezonu turystycznego przez Przekop Wisły pomiędzy Świbnem i Mikoszewem działa przeprawa promowa na trasie z Gdańska ku Mierzei Wiślanej (Droga wojewódzka nr 501). Decyzję o realizacji inwestycji podjęto po serii powodzi, które wyrządziły Żuławom dotkliwe straty. Bieg nowego koryta wytyczono wzdłuż Przemysławy - średniowiecznej odnogi wiślanej, która w późniejszych latach zanikła. Budowa przekopu jako bardzo śmiałego zamierzenia hydrotechnicznego pochłonęła wielkie nakłady finansowe. W 1895 r. inwestycja została ukończona. Powstał nowoczesny kanał o długości 7 km, szerokości od 250 do 400 m, otoczony wysokimi na 10 m wałami. Ciekawie rozwiązano ceremonię otwarcia. 31 marca 1895 r. na telegraficzny sygnał samego cesarza, nadprezydent prowincji Gossler własnoręcznie otworzył drogę pierwszym strugom wiślanym. Kosztowna inwestycja opłaciła się - zagrożenie powodziowe zostało bardzo zmniejszone. Dla pobliskiego Świbna nastały lepsze czasy - wzrosło zapotrzebowanie na marginalne do tej pory profesje, zwiększyła się też liczba mieszkańców. Wioska zyskała nawet połączenie kolejowe (wąskotorowe) z Gdańskiem (Gdańska Kolej Dojazdowa), zlikwidowane w okresie powojennym. Dzieło dawnych konstruktorów upamiętniono kamiennym obeliskiem wystawionym w setną rocznicę oddania przekopu do eksploatacji.
1235998.jpg
2018 , Przystań w Mikoszewie

Komentarze: 0  |  Odsłony: 145

Podróże dalekie i bliskie - Sopot Dolny cz. 21 2018-06-17

Najdłuższe drewniane molo w Europie. Ma około pół kilometra długości — część spacerowa ma 511,5 m, z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. Jest jedną z największych atrakcji miasta.
717237.jpg
1882 , Molo. Pierwszy pomost, mierzący 31,5 metra, zbudowany został w 1827 przez dra Jerzego Haffnera. Następnie, do końca XIX wieku, molo wydłużone zostało do 150 m, a w 1910 do 315 m.
717238.jpg
1882 , Molo
913600.jpg
1883 , Molo na obrazie Józefa Wodzińskiego.
715705.jpg
1884 , Molo
833276.jpg
1884 , Molo
904813.jpg
1884 , Molo
717235.jpg
1887 , Molo
297944.jpg
Lata 1885-1890 , Widok na molo od strony Kvrgarten w Sopocie.
935976.jpg
1894 , Molo
508765.jpg
Lata 1890-1900 , Widok z mola w kierunku Domu Zdrojowego (drugiego).
745072.jpg
1895 , Molo
717239.jpg
1897 , Molo
717944.jpg
1898 , Molo
718390.jpg
1898 , Widok z mola, wówczas jeszcze niewielkiego, w kierunku północnym. W głębi widoczne przebieralnie wraz z kąpieliskiem w miejscu, gdzie za kilka lat powstaną Łazienki Północne.
745052.jpg
1901 , Molo
324527.jpg
Lata 1899-1905 , Ach, jak fajnie byłoby wsiąść na taką rybacką łódkę - zdaje się wyczytać z chłopięcych marzeń.
9526.jpg
1904 , Ludziki zażywają słonecznej kąpieli na plaży w Sopocie w pobliżu molo.
498152.jpg
1904 , Molo w Sopocie.
717958.jpg
1904 , Molo
838157.jpg
1904 , Molo
897380.jpg
1905 , Molo
251746.jpg
1906 , Molo w Sopocie.
717949.jpg
1907 , Molo
718344.jpg
1907 , Molo
789970.jpg
1907 , Molo i fragment plaży
21251.jpg
1908 , Widok na zatokę z sopockiego molo.
717951.jpg
1909 , Molo
8476.jpg
1910 , Molo w Sopocie.
838150.jpg
1911 , Molo
227344.jpg
1912 , Sopockie molo.
1180060.jpg
1913 , Molo w Sopocie.
851312.jpg
1914 , Molo
11467.jpg
1915 , Widok z Mola
7767.jpg
1916 , Molo.
288944.jpg
1918 , Molo
745066.jpg
1920 , Molo
790170.jpg
1923 , "Lotnisko" w Sopocie - Junkers F 13 D-255 „Schwan“ 3-5 czerwiec 1923
238253.jpg
1924 , Sopockie molo.
1125347.jpg
Lata 1920-1930 , Widok z mola
577101.jpg
1926 , Przystań żeglugi przybrzeżnej przy sopockim molo. MS "Preußen" oraz "Hanseastadt Danzig"
429935.jpg
1928 , Zawody gimnastyczne na sopockim molo. Obecnie istniejące molo zostało zbudowane w 1928 – przebudowano wtedy też Skwer Kuracyjny. Była to największa przebudowa w historii mola – okazją było 25-lecie Sopotu oraz 100-lecie budowy pomostu.  Obiekt początkowo spełniał funkcję lokalnej przystani, dopiero po pewnym czasie (po rozbudowie uzdrowiska) uzyskał funkcję rekreacyjną. Z mola podziwiać można widok na Grand Hotel, Port Gdański oraz Kępę Redłowską.
745068.jpg
1929 , Molo
12996.jpg
1930 , Molo w Sopocie.
736176.jpg
1932 , Molo
478528.jpg
1933 , Sopockie molo.
726600.jpg
1934 , S/S Kaiser cumujący do sopockiego mola a kursujący na trasie Rostock-Szczecin-Sopot-Gdańsk-Pilawa w ramach Seedienst Ostpreußen, linii komunikacyjnej utworzonej w wyniku warunków traktatu wersalskiego.
900079.jpg
Lata 1934-1937 , Iluminacja sopockiego mola w latach 30. XX wieku.
743347.jpg
1937 , Molo
350036.jpg
Lata 1937-1939 , Molo i przystań jachtów latem . Koniec lat trzydziestych XX wieku.
1033788.jpg
1940 , Molo w Sopocie.
897749.jpg
1941 , Molo
726601.jpg
1942 , Molo
1058083.jpg
1943 , Lato 1943 r.
745071.jpg
1944 , Molo
636239.jpg
1946 , Molo w Sopocie, w tle Grand Hotel.
1061480.jpg
1947 , Molo w Sopocie.
21255.jpg
1948 , Fragment mola spacerowego.
113971.jpg
1950 , Fragment mola spacerowego.
830204.jpg
1952 , Molo
818428.jpg
1954 , Na molo.
11707.jpg
Lata 1955-1960 , Przystań żeglugi przybrtzeżnej przy sopockim molo.
240383.jpg
Lata 1958-1960 , Sopot. Molo.
352104.jpg
1960 , ORP "Burza" z wizytą w Sopocie.
1045271.jpg
Lata 1958-1963 , ,,Panna Wodna" przy sopockim molo.
1191915.jpg
Lata 1960-1964 , ORP Sęp
360419.jpg
Lata 1964-1965 , Statek pasażerski "Olimpia" przy sopockim molo.
399754.jpg
Lata 1966-1968 , Sopot. Fragment mola.
318320.jpg
Lata 1968-1969 , Sopot. Molo.


445429.jpg
Lata 1972-1974 , Sopot. "Kawiarnia na molo".
22821.jpg
Lata 1970-1978 , Sopockie molo.
641237.jpg
Lata 1978-1980 , Sopockie molo.
565737.jpg
1985 , Molo.
698148.jpg
Lata 1994-1996 , Sopot. "Widok z mola". Pocztówka wydawnictwa "Pan Dragon". W latach 90. XX wieku dobudowano żelbetową głowicę, ochraniającą pomost główny, a na początku XXI wieku prowadzono prace konserwacyjne tegoż pomostu.
792338.jpg
2006 , widok z mola - jeszcze bez hotelu 'Sheraton"...
685252.jpg
2009 , Drewniana ostroga mola po zimowych sztormach.
818516.jpg
2014 , Molo zimą, dolne pomosty częściowo rozebrane aby uchronić je przed sztormami.
1223110.jpg
2018 , Molo.
Komentarze: 2  |  Odsłony: 352

Podróże dalekie i bliskie - Sopot Dolny cz. 20 2018-05-31

Powojenne losy Skweru Kvracyjnego...
1114969.jpg
Lata 1945-1948 , Ruina kawiarni w Domu Zdrojowym,działała również po odbudowie.
728936.jpg
1947 , Skwer Kvracyjny
728935.jpg
1948 , Skwer Kvracyjny
861929.jpg
1948 , Skwer Kvracyjny
861933.jpg
1949 , Fontanna
295177.jpg
Lata 1949-1950 , Grand Hotel i Promenada.
1097042.jpg
Lata 1950-1955 , Na pierwszym planie parking obok skweru kvracyjnego. Powstanie na nim Hotel Sheraton. - zdjęcie planszy wyst. przed wejściem na Molo
10959.jpg
Lata 1950-1960 , Pozostałość przedwojennej Rotundy, części pawilonu wystawowego BWA w Sopocie. Na przełomie XX i XXI w. do czasu budowy kolejnej wersji Domu Zdrojowego, w Rotundzie znajdowała się restauracja.
231724.jpg
1955 , Promenada w Sopocie.
861932.jpg
1955 , Sopot. Fontanna. Pocztówka nakładem spółdzielni "Fotoplastyka".
861927.jpg
1956 , Skwer Kvracyjny
331299.jpg
1958 , Promenada. Pocztówka wyd. FOTOPLASTYKA - Sopot.
1115044.jpg
1959 , Rotunda,pozostałość przedwojennego Domu Zdrojowego
374434.jpg
Lata 1959-1961 , Część Skweru Kvracyjnego u nasady mola.
478943.jpg
Lata 1960-1961 , Sopot. Skwer Kvracyjny.
392540.jpg
Lata 1961-1963 , Sopot. Skwer Kvracyjny. Zdjęcie ma kilka fajnych rzeczy. M.in. ten wspomniany parking, strzeżony dla gości hotelowych tyle że nie pamiętam czy było można z niego wyjść wprost na plażę. Tu zdjęcie z lat 60-tych ja zaś w 70-tych pamietam że trzeba było drałować dookoła ogrodzenia a wyjście było jedno, tu z prawej strony. Dużo ciekawsze jest jednak to co na dalszym planie widać. Betonowe Łazienki Północne dopiero powstan ale tu widać jeszcze resztki tych starych przedwojennych, drewnianych z niewielkim pomostem. Warto tez zwrócić uwagę na wiodoczne u nasady niewielkie wydmy na plaży. Tak mniej więcej do początku lat 70-tycyh wyglądała plażą właśnie od Kamiennego Potoku do Brzeźna. Dopiero po kilku zimowych sztormach w końcu lat 60-tych postanowiono usypać sztuczne wydmy a w zasadzie wały przeciwsztormowe, likwidując te naturalne maleństwa.
389680.jpg
1963 , Sopot. Skwer Kvracyjny.
22819.jpg
Lata 1960-1970 , Skwer kvracyjny w Sopocie. Widok z Grand Hotelu
327920.jpg
Lata 1960-1970 , Pozostałości po Domu Zdrojowym zaadaptowane na salon BWA.
318976.jpg
Lata 1968-1969 , Sopot. "Widok z Grand Hotelu w kierunku Łazienek Południowych."
381779.jpg
Lata 1978-1979 , Sopot. Pawilon Biura Wystaw Artystycznych. Fot. A. Ładno. Pocztówka KAW.
454387.jpg
Lata 1980-1984 , Sopot. Skwer Kvracyjny i widok w kierunku Orłowa. Pocztówka KAW.
576139.jpg
Lata 1996-1998 , Sopot. Skwer kvracyjny. Pocztówka wydawnictwa "Pomorze".
385108.jpg
2006 , Sopockie molo. Zdjęcie lotnicze.
792335.jpg
2007 , studzienka solankowa przed Zakładem Balneologii
792336.jpg
2007 , Sopot i żurawie
792337.jpg
2007 , żurawie i resztki starego kvrortu
1017324.jpg
2008 , Dom Zdrojowy w budowie
788118.jpg
2009 , Odbudowany Dom Zdrojowy i dawne Kasyno - widok od strony mola i skweru Kvracyjnego.
502880.jpg
2010 , Dom Zdrojowy po przebudowie.
502882.jpg
2010 , Skwer Kvracyjny z widokiem na hotel Sheraton.
803817.jpg
2013 , Fontanna przed Domem Zdrojowym. Puste miejsce wciąż czeka na czwartą parę " aniołków".
571207.jpg
2014 , Dom Zdrojowy w Sopocie po piątej w swojej historii przebudowie.
612453.jpg
2014 , Dom Zdrojowy...wygląd współczesny
1085670.jpg
2017 , Dom zdrojowy w Sopocie.
1087591.jpg
2017 , Fontanna na skwerze Kvracyjnym.
1143718.jpg
2017 , Dom zdrojowy w Sopocie.
1186173.jpg
2017 , Sezonowa kolejka d kas biletowych na sopockie molo.

Komentarze: 1  |  Odsłony: 336

Podróże dalekie i bliskie - Sopot Dolny cz. 19 2018-05-26

Skwer Kvracyjny w latach 1914 - 1945 zerknijmy jak to wyglądało w tamtych czasach....
726590.jpg
1914 , Zolnierze niemieccy w lazarecie ktory funkcjonowal w Domu Kvracyjnym
745648.jpg
1914 , Tydzien Sportu
845784.jpg
1914 , Skwer Kvracyjny
846247.jpg
1914 , Skwer Kvracyjny
848765.jpg
1914 , Kasyno
848767.jpg
1914 , Kasyno
160373.jpg
Lata 1910-1920 , Dom Kvracyjny w Sopocie.
846248.jpg
1915 , Skwer Kvracyjny
852183.jpg
1915 , Logierhaus, część noclegowa trzeciego Domu Zdrojowego
852651.jpg
Lata 1910-1920 , Dom i skwer zdrojowy w Sopocie.
8535.jpg
1916 , Skwer Kuracyjny w Sopocie.
728025.jpg
1916 , Dom zdrojowy
818401.jpg
1916 , Muszla koncertowa na Skwerze Kvracyjnym.
845786.jpg
1916 , Skwer Kvracyjny
10599.jpg
Lata 1915-1920 , Skwer Kvracyjny
743321.jpg
1919 , Wnętrze kasyna
397574.jpg
Lata 1919-1921 , Wnętrze kasyna.
723673.jpg
1921 , Wnętrze kasyna gier w Domu Zdrojowym
723674.jpg
1921 , Wnętrze kasyna gier w Domu Zdrojowym
723675.jpg
1921 , Wnętrze kasyna gier w Domu Zdrojowym
723676.jpg
1921 , Wnętrze kasyna gier w Domu Zdrojowym
743322.jpg
1921 , Wnętrze kasyna gier w Domu Zdrojowym
873814.jpg
Lata 1920-1925 , Sopot. Kasyno.
859651.jpg
Lata 1920-1930 , Kasyno w Sopocie wybudowane w latach 1910 - 1912. Stan przed zniszczeniem w 1945 r.
702557.jpg
Lata 1923-1928 , Sala ruletki sopockiego kasyna.
726622.jpg
1926 , Skwer Kvracyjny i budynek kasyna.
516811.jpg
czerwiec 1927 , Festyn dla dzieci, na skwerze Kvracyjnym w Sopocie.
719229.jpg
Z lewej Kasyno w skrzydle Trzeciego Domu Kvracyjnego, z prawej Zakład Balneologiczny wraz z kominem spełniającym funkcje latarni. Ponownie ogród zmodernizowano w 1927 r. Półkoliste, szklone galerie zamknęły teren od wschodu osłaniając teren skweru od strony plaży, zostawiając otwarte tylko wejście na molo. Obecnie od zachodu skwer – dawny ogród zdrojowy - ograniczają dwupoziomowe tarasy z murowanymi, pełnymi balustradami połączone z budynkiem dawnego domu zdrojowego. Ogród od strony wschodniej nadal otaczają półkoliste kryte, przeszklone galerie. Prowadzą ku pomostowi mola. Zachowała się z dawnego Domu Zdrojowego część środkowa na osi pomostu mola-murowana, na planie wieloboku z przeszklonymi szerokimi oknami, zamknięta tarasem. Na osi zachowanego aneksu Domu Zdrojowego znajduje się murowana fontanna z ok. 1900 r. z rzeźbionymi figurami amorków na narożach. W północno-zachodnim narożniku skweru umieszczono murowaną muszlę koncertową z ok. 1928 r. Skwer zdobią strzyżone szpalery oraz geometryczne kwatery z obrzeżami z drzew. Całe założenie ogrodu zdrojowego tworzy wraz z molem jednorodną kompozycję. Jest to unikalny nadmorski kompleks kvracyjny na skalę europejską, a tym samym symbol Sopotu.
726618.jpg
 1928 , Nowo oddana kolumnada zwana także Wandelhalle, mająca zapewnić osłonę od wiatru znad morza, turystom odpoczywającym na Skwerze Kvracyjnym.
726621.jpg
1928 , Jeden z lokali znajdujących się w dopiero co przebudowanych Wandelhalle.
845639.jpg
1928 , Dom zdrojowy
845640.jpg
1928 , Dom zdrojowy
845656.jpg
1928 , Kasyno w Domu Zdrojowym
845657.jpg
1928 , Kasyno w Domu Zdrojowym
805111.jpg
1929 , Skwer Kvracyjny
818394.jpg
1929 , Trzeci Dom Zdrojowy.
845659.jpg
1929 , Kryta promenada
845661.jpg
1929 , Kryta promenada
845662.jpg
1929 , Kryta promenada
504299.jpg
1930 , Skwer Kvracyjny w Sopocie..
818400.jpg
1930 , Skwer Kvracyjny, a w głębi wieża z 1903 r, która była zwykłym kominem. Żeby komin nie szpecił otoczenia , obudowano go tworząc wieżę widokową.
846252.jpg
1930 , Kasyno
132786.jpg
1932 , Wejście na molo w Sopocie,
758095.jpg
1932 , Skwer Kvracyjny
758096.jpg
1932 , Skwer Kvracyjny
758098.jpg
1932 , Skwer Kvracyjny
845641.jpg
1932 , Dom zdrojowy
845642.jpg
1932 , Dom zdrojowy
853005.jpg
1932 , Skwer Kvracyjny
880973.jpg
Lata 1925-1939 , Kasyno w domu zdrojowym w Sopocie.
771398.jpg
Lata 1930-1935 , Dom Zdrojowy w Sopocie.
779480.jpg
Lata 1930-1935 , Przy stole do ruletki w sopockim kasynie.
804107.jpg
Lata 1930-1935 , Kvracjusze na krytej promenadzie.
726619.jpg
1933 , Mała kawiarenka w Wandelhalle.
811492.jpg
1933 , Kasyno w Sopocie.
811495.jpg
1933 , Kasyno w Sopocie.
811496.jpg
1933 , Kasyno w Sopocie.
811497.jpg
1933 , Kasyno w Sopocie.
845670.jpg
1933 , Skwer Kvracyjny
726592.jpg
1934 , Dom zdrojowy
112823.jpg
1935 , Sopot. "Kvrgarten" w latach 30-tych.
246855.jpg
lipiec 1935 , Sopot, Dom Kvracyjny od strony molo.
http:
507830.jpg
1937 , Część Skweru Kvracyjnego u nasady mola.
726593.jpg
1938 , Kasyno w Domu Zdrojowym
845671.jpg
1938 , Skwer Kvracyjny
474371.jpg
Lata 1938-1940 , Skwer Kvracyjny.
663910.jpg
1939 , Dom zdrojowy w Sopocie.
1195807.jpg
Lata 1935-1944 , Skwer kvracyjny z domem zdrojowym w Sopocie.
257836.jpg
1940 , Dom Kvracyjny w Sopocie.
1193796.jpg
1940 , Dom zdrojowy
846245.jpg
1941 , Dom zdrojowy
912455.jpg
1941 , Przemarsz żołnierzy Werhmahtu.
966089.jpg
1941 , Kasyno w Domu Zdrojowym
846253.jpg
1942 , Kasyno
966093.jpg
1942 , Kasyno w Domu Zdrojowym
846254.jpg
1943 , Winiarnia Domu Zdrojowego, w głębi Kasyno w Sopocie.
966091.jpg
1943 , Kasyno w Domu Zdrojowym
846246.jpg
1944 , Dom zdrojowy...póxniej nadeszła radziecka swołocz i zobaczymy jak to miejsce powstało z ruin i zmieniło się do dnia dzisiejszego
Komentarze: 2  |  Odsłony: 362

Podróże dalekie i bliskie - Sopot Dolny cz. 18 2018-05-19

Powstanie uzdrowiska w Sopocie związane jest z lekarzem wojsk napoleońskich – Jerzym Haffnerem, który w 1826 r. wydzierżawił dwie morgi piaszczystego gruntu na północ od ujścia Potoku Wiejskiego i postawił tam I Zakład Kąpielowy z gabinetem wodoleczniczym, kabinami z wannami do wodolecznictwa, pomieszczeniami do obsługi kvracjuszy i kotłownią. Kolejnym etapem było postawienie Sali Zdrojowej na zachód od Zakładu Kąpielowego. Urządzono po obydwu stronach tego zespołu kvracyjnego dwie plaże - osobne dla kobiet i mężczyzn. W latach 1827 –1832 kąpielisko rozwijało się i rozpoczęto wówczas stopniowe zadrzewianie terenu.
1129622.jpg
Dom zdrojowy i deptak w Sopocie po 1837 r. (Zdjęcie pochodzi z pisma "Spotkania z Zabytkami" nr 5 (87) 1994)
129110.jpg
1840 , Pierwszy Dom Zdrojowy funkcjonujący w latach 1824 -1879. Autor litografii, Ferdinand Gregorovius. W 1843 r. przesunięto przy pomocy specjalnych rolek Zakład Kąpielowy w kierunku południowym na miejsce dzisiejszego zakładu Balneologicznego. Na zwolnionym miejscu wybudowano Salę Imprezową. Położono od niej do morza drewniany chodnik ułatwiający spacery. W 1843 roku pojawia się w wyniku ciągłej rozbudowy uzdrowiska - molo.
910170.jpg
1878 , Pierwszy Dom Zdrojowy na rok przed rozbiórką. W latach 1877-1881 powstał nowy, II Zakład Kąpielowy, którego główny budynek ustawiono na osi mola.
910173.jpg
1878 , Pierwszy Dom Zdrojowy
716599.jpg
1880 , Dom zdrojowy. Założenie kompozycyjne ogrodu powstało ok. 1880 r. w okresie budowy II Domu Zdrojowego i posiadało układ symetryczny o osi głównej łączącej architekturę Domu Zdrojowego z molem. Od strony morza otoczone było krytymi galeriami i pawilonami.
716602.jpg
1880 , Dom zdrojowy
1006186.jpg
1881 , Wnętrze drugiego Kvrhausu.
307068.jpg
Lata 1881-1883 , Drugi Dom Zdrojowy wraz z niewielkim jeszcze, molo spacerowym.
717222.jpg
1882 , Drugi dom zdrojowy
717223.jpg
1882 , Dom zdrojowy
717224.jpg
1882 , Dom zdrojowy
297944.jpg
Lata 1885-1890 , Widok na molo od strony Kvrgarten w Sopocie.
716600.jpg
1889 , Dom zdrojowy
716601.jpg
1890 , Dom zdrojowy
716606.jpg
1891 , Skwer Kvracyjny
450868.jpg
1893 , Sopot. Widok na Dom Zdrojowy. Reprint pocztówki ze zbiorów B.G. PAN wydany przez Oficynę Wydawniczą "Pomorze".
716603.jpg
1893 , Dom zdrojowy
717229.jpg
1894 , Dom zdrojowy
898067.jpg
1894 , Dom zdrojowy
297945.jpg
Lata 1890-1899 , Widok z mola w stronę Domu Zdrojowego. Fot. z albumu "SOPOT", red. - Marek Klat, Jarosław Mykowski.
508765.jpg
Lata 1890-1900 , Widok z mola w kierunku Domu Zdrojowego (drugiego).
716607.jpg
1895 , Skwer Kvracyjny
901443.jpg
1895 , Skwer Kvracyjny
1013563.jpg
Lata 1890-1900 , Widok na molo.
716605.jpg
1896 , Dom zdrojowy
716608.jpg
1896 , Skwer Kvracyjny
716609.jpg
1896 , Skwer Kvracyjny
716570.jpg
1897 , Panorama Sopotu
717230.jpg
1897 , Dom zdrojowy
741910.jpg
1897 , Skwer Kvracyjny
1109066.jpg
Lata 1894-1899 , Widok ze skweru na sopockie molo.
10129.jpg
Lata 1890-1905 , Skwer Kvracyjny wraz z "Drugim" Domem Zdrojowym.
741908.jpg
1898 , Dom zdrojowy
882558.jpg
1898 , Dom zdrojowy
897364.jpg
1898 , Stary Warmbad
10598.jpg
1899 , "Drugi" Dom Zdrojowy.
17167.jpg
1899 , Skwer i "Drugi" Dom kvracyjny.
717231.jpg
1899 , Dom zdrojowy
741909.jpg
1899 , Skwer Kvracyjny
7570.jpg
1900 , "Drugi" Dom Zdrojowy.
10596.jpg
1900 , "Drugi" Dom Kvracyjny w 1900 roku.
166821.jpg
Lata 1894-1905 , "Drugi" Dom kvracyjny w Sopocie - fotografia z wydawnictwa Album von Danzig fotografie Gdańska z przełomu 19 i 20 w.
741916.jpg
1900 , Skwer Kvracyjny
741918.jpg
1900 , Brama do Skweru Kvracyjnego
741914.jpg
1901 , Skwer Kvracyjny
745044.jpg
1901 , Dom zdrojowy
745045.jpg
1901 , Dom zdrojowy
717938.jpg
1902 , Dom zdrojowy
525475.jpg
Lata 1900-1905 , Drugi Dom Zdrojowy w Sopocie.
618434.jpg
Lata 1900-1905 , Dom zdrojowy.
8856.jpg
1904 , Skwer Kvracyjny.
10593.jpg
1904 , Skwer Kvracyjny.
741906.jpg
1904 , Dom zdrojowy
741912.jpg
1904 , Skwer Kvracyjny
745075.jpg
1904 , Skwer Kvracyjny
745046.jpg
1905 , Dom zdrojowy
516030.jpg
1906 , Skwer Kvracyjny.
571366.jpg
1906 , Skwer Kvracyjny
745049.jpg
1906 , Dom zdrojowy
745050.jpg
1906 , Dom zdrojowy
118166.jpg
1907 , Skwer Kvracyjny wraz z widocznym, "Drugim" Domem Zdrojowym.
745077.jpg
1907 , Skwer Kvracyjny
720126.jpg
1909 , Rozbiórka "Drugiego" Domu Zdrojowego. W latach 1910-1911 na miejscu poprzedniego wybudowano III Dom Zdrojowy, zniszczony w 1945 r. Ogród Domu Zdrojowego został znacznie powiększony i zaprojektowany tak, żeby osi mola podporządkować całą kompozycję.
726583.jpg
1909 , Dom zdrojowy projekt
140427.jpg
1910 , Trzeci Dom Zdrojowy, zbudowany w 1910 r.
726557.jpg
1910 , Otwarcie trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726558.jpg
1910 , Otwarcie trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726559.jpg
1910 , Otwarcie trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726560.jpg
1910 , Otwarcie trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726584.jpg
1910 , Dom zdrojowy
846251.jpg
1910 , Kasyno
852184.jpg
1910 , Logierhaus, część noclegowa trzeciego Domu Zdrojowego
726605.jpg
1911 , Logierhaus
852181.jpg
1911 , Logierhaus, część noclegowa trzeciego Domu Zdrojowego
853012.jpg
1911 , Dom zdrojowy
860597.jpg
1911 , Wnętrze kasyna
10597.jpg
Trzeci Dom Kvracyjny w 1912 roku.
10600.jpg
1912 , Skwer Kvracyjny.
12573.jpg
1912 , Logierhaus czyli część noclegowa, nowego "Trzeciego" Domu Zdrojowego.
726550.jpg
1912 , Wnętrze trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726551.jpg
1912 , Wnętrze rotundy, Trzeciego Domu Zdrojowego.
726552.jpg
1912 , Wnętrze trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726553.jpg
1912 , Wnętrze trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726554.jpg
1912 , Wnętrze trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726555.jpg
1912 , Wnętrze trzeciego Domu Zdrojowego w Sopocie
726586.jpg
1912 , Logierhaus, część noclegowa trzeciego Domu Zdrojowego
726607.jpg
1912 , Skwer Kvracyjny
726609.jpg
1912 , Muszla koncertowa, Skweru Kvracyjnego
726612.jpg
1912 , Skwer Kvracyjny
966087.jpg
1912 , Kasyno
726616.jpg
1913 , Wejście na Skwer Kvracyjny, od strony Łazienek Południowych.
726617.jpg
1913 , Skwer Kvracyjny...potem nastąpiły wydarzenia I wojny światowej, zdj z okresu do II wojny następnym razem...

Komentarze: 4  |  Odsłony: 370

Podróże dalekie i bliskie - Sopot Dolny cz. 17 2018-05-13

Witam weekendowo, słonecznie, po przejechaniu lekko ponad 40 km rowerkiem z....do....zasiadłem by pokazać nadmorskie sopockowo w okolicy Powstańców Warszawy w latach wojennych, zaskoczy was to że gdy wszędzie szalała wojenna zadyma tu praktycznie życie toczyło się normalnym rytmem. Zepsuł to dopiero przemarsz sowieckich wojsk plądrujących i.... co sie dało...na szczęście Sopot az tak nie ucierpiał w zniszczeniach ale...sami zobaczcie
900022.jpg
19 września 1939 Nordstrasse
900025.jpg
Przed Kasino Hotel czerwiec 1939
500458.jpg
1940 , Parkiet do tańca przed Grand Hotelem.
670060.jpg
1940 , Grand Hotel w Sopocie.
743328.jpg
1940 , Sopot Hotel "Sofitel Grand Sopot" Taras hotelowy, miejsce taneczne.
1033785.jpg
1940 , Grand Hotel.
257835.jpg
1941 , Hotel "Grand" w Sopocie.
850201.jpg
Lata 1938-1944 , Hotel "Sofitel Grand Sopot"
850202.jpg
Lata 1938-1944 , Hotel "Sofitel Grand Sopot"
964241.jpg
1941 , Grand Hotel w Sopocie
136691.jpg
Lata 1940-1944 , Skrzyżowanie ul.Powstańców Warszawy - ul. Morska. Budynek przylegał do dawnego Domu Zdrojowego.
1942 , Hotel Grand.
624099.jpg
1942 , Hotel "Sofitel Grand Sopot".
719256.jpg
1942 , Powstańców Warszawy
818408.jpg
1942 , Grand Hotel
1166847.jpg
1942 , "Kasino Hotel" w Sopocie, widok z platformy przy molo.
8388.jpg
1943 , Grand Hotel w Sopocie.
11461.jpg
1943 , Na wprost dawna Nordstrasse - z prawej budynek Kasyna, w lewo ul Seestrasse czyli dzisiejszy Monciak. Zdjęcie wykonane z ul. Grunwaldzkiej czyli dawnej Sudstrasse.
743329.jpg
1943 , Sopot Hotel "Sofitel Grand Sopot" Taras hotelowy, miejsce taneczne.
845774.jpg
1943 , Grand Hotel.
870796.jpg
Lata 1944-1945 , Grand Hotel wraz z Promenadą w Sopocie.
711510.jpg
1946 , Grand Hotel w Sopocie
723677.jpg
1948 , Grand Hotel
728951.jpg
1948 , Grand Hotel
295177.jpg
Lata 1949-1950 , Grand Hotel i Promenada.
10554.jpg
1952 , pawulon*:Skrzyżowanie ul.Powstańców Warszawy - ul. Morska.Budynek przylegał do dawnego Domu Zdrojowego.
489887.jpg
Lata 1953-1955 , Sopot. Grand Hotel.
160809.jpg
Lata 1950-1960 , Hotel Sofitel Grand Sopot.
287871.jpg
1955 , Na pierwszym planie sopockie molo, w głębi hotel Sofitel Grand Sopot. Na tablicy za ławkami napis "Zjednoczenie Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego". Był to poprzednik PRCiP oraz Hydrobudowy.
1049241.jpg
Lata 1956-1958 , Grand Hotel - promenada.
876074.jpg
1958 , Plażą i Grand Hotel w Sopocie.
231722.jpg
Lata 1958-1960 , Skwer Kuracyjny w Sopocie. Z lewej pozostałości po d. Domu Kuracyjnym a w owym czasie będącym pawilonem Biura Wystaw Artystycznych BWA.
Pierwszy Dom Zdrojowy wybudowano w Sopocie w 1824. Na początku był to parterowy budynek, który z czasem został rozbudowany i gdzie zlokalizowano pokoje hotelowe i salę balową. W 1879 przystąpiono do budowy nowego obiektu, oddanego do użytku dwa lata później. Nowy Dom Zdrojowy został zlokalizowany w miejscu tego, który istnieje dzisiaj. W 1909 obiekt został zburzony, a w jego miejscu wzniesiono trzeci Dom Zdrojowy, zaprojektowany przez gdańskiego architekta Carla Webera. Budynek został uroczyście otwarty 16 czerwca 1910. Znalazły się w nim sale balowe, restauracje, kasyno i hotel. W 1945 po zajęciu Sopotu przez Armię Czerwoną Dom Zdrojowy został przez nią splądrowany, a następnie podpalony. Po przekazaniu miasta Polsce budynku nie odbudowano. W 2006 przystąpiono do budowy czwartego Domu Zdrojowego wraz z hotelem. Nowy gmach w dużej mierze nawiązuje architektonicznie do swojego poprzednika.
802592.jpg
Lata 1959-1961 , Widok z sopockiego mola na Grand Hotel.
1084094.jpg
1960 , Pierwszy sopocki Teatr Letni na rogu ulic Majkowskiego i Powstańców Warszawy.
490484.jpg
Lata 1960-1961 , Sopot. Grand Hotel.
745625.jpg
1962 , Grand Hotel w Sopocie.
324888.jpg
Lata 1960-1965 , Kawiarenka przed wejściem do hotelu.
334014.jpg
Lata 1960-1961 , Ulica Powstańców Warszawy w Sopocie.
447747.jpg
Lata 1960-1961 , Ulica Powstańców Warszawy.
845775.jpg
1964 , Grand Hotel. Fot. J. Korpal
15830.jpg
Lata 1960-1970 , Hotel Grand.
319635.jpg
Lata 1964-1966 , Sopot. Grand Hotel.
1094710.jpg
Lata 1960-1970 , Taras kawiarni "Marago"
1094711.jpg
Lata 1960-1970 , Na tarasie kawiarni "Marago". Po drugiej stronie ul. Powstańców Warszawy widoczny pawilon BWA ( Biura Wystaw Artystycznych).
174090.jpg
Lata 1962-1969 , Grand Hotel w Sopocie.
328383.jpg
Lata 1965-1966 , Sopot. Ulica Powstańców Warszawy nocą.
348187.jpg
Lata 1965-1966 , Ul. Powstańców Warszawy nocą.
683205.jpg
Lata 1965-1966 , Sopot. Grand Hotel.
174091.jpg
lipiec 1965 , Grand Hotel w Sopocie od strony plaży.
319262.jpg
Lata 1968-1970 , Sopot. "Grand Hotel".
1094445.jpg
1970 , Dworek przy ul. Powstańców Warszawy nr 25 Zbudowano: XIX / XX Zlikwidowano: 1997
136761.jpg
Lata 1970-1972 , Grand Hotel. Pocztówka Biura Wydawniczo-Propagandowego.
321543.jpg
Lata 1970-1972 , Sopot. Grand Hotel. Fot. M. Raczkowski. Pocztówka Biura Wydawniczo-Propagandowego.
815045.jpg
Lata 1970-1971 , Hotel Grand w Sopocie. Źródło : Gdańsk J.Stankiewicz/B. Szermer ARKADY 1972
828895.jpg
Lata 1970-1971 , Molo z hotelem "Grand" w tle. Źródło : Gdańsk J.Stankiewicz/B. Szermer ARKADY 1972
769800.jpg
Lata 1970-1974 , Grand Hotel w Sopocie od strony plaży.
1114775.jpg
Lata 1970-1975 , Główne wejście do sopockiego Grand Hotelu.
1094986.jpg
1975 , Powstańców Warszawy 25.
924003.jpg
1978 , Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli.
924004.jpg
1978 , Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli. Zbudowano: 1870
1023007.jpg
1978 , Grand Hotel
1090645.jpg
1978 , Powstańców Warszawy 80. Po wojnie domek zamieszkiwał Stefan Szelestowski, który wybudował mały basen na którym udzielał lekcji z nauki pływania. Jeśli mi pamięć nie płata figli, to prowadził też zajęcia ze sztuk walki judo i jiu-jitsu. Zbudowano: 1919 Budynek w stylu klasycystycznego dworku wzniesiono po pierwszej wojnie światowej przez nauczycielki gimnastyki, córki Alfreda Katterfelda, nieopodal Placu Mancowego. W dworku, niedługo po jego wybudowaniu założono Szkołę Gimnastyczną Sióstr Katterfeld. W roku 1928 nadano mu numer 80. Po 1933 r. dworek został zarekwirowany na potrzeby Szkoły Okręgowej Nacjonalistycznego Związku Kobiet, a imprezy sportowa przeniesiono z Placu Mancowego na stadion sportowy przy obecnej ul. Wybickiego.Do lat 40-tych dworek użytkowany był przez ową szkołę. Po drugiej wojnie światowej w budynku szkoły zamieszkał Stanisław Szelestowski, kierownik Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydziału Zdrowia Zarządu Miasta Sopot Przy dworku ( dzisiejszy parking hotelowy) urządził basen pływacki dla młodzieży, czynny jeszcze w latach 70-tych XX wieku.
1094444.jpg
1996 , Ostatnie dni zabytkowego dworku.
649261.jpg
1998 , Sopot widok na Hotel "Sofitel Grand Sopot
938409.jpg
1999 , CPN Powstańców Warszawy
296270.jpg
2006 , Podjazd i główne wejście do sopockiego Grand Hotelu.
299741.jpg
2006 , Sopocki "Grand Hotel".
777028.jpg
2006 , Wystrój wnętrza "Koliby".
777029.jpg
2006 , Wystrój wnętrza "Koliby".
777030.jpg
2006 , Wystrój wnętrza "Koliby".
777031.jpg
2006 , Wystrój wnętrza "Koliby".
777032.jpg
2006 , Wystrój wnętrza "Koliby".
601222.jpg
2007 , Sopot, Widok z molo na Hotel "Sofitel Grand Sopot"
179598.jpg
2007 , Hotel Sofitel Grand Sopot
194686.jpg
2007 , Hotel Sheraton w budowie
259039.jpg
2008 , Grand Hotel.
830904.jpg
2008 , Ogród przy Grand Hotelu w środku lata.
835903.jpg
2009 , Hotel od strony plaży.
835904.jpg
2009 , Hotel od strony sopockiego molo.
7641.jpg
2009 , Hotel Sheraton
7643.jpg
2009 , Grand Hotel widziany z sopockiego mola.
158984.jpg
2010 , Grand Hotel w Sopocie - panorama okazałego budynku od strony plaży.
235004.jpg
2010 , Nowy Dom Zdrojowy wchodzący w skład Centrum Haffnera. Widok w kierunku tunelu pod Monte Cassino.
502882.jpg
2010 , Skwer Kuracyjny z widokiem na hotel Sheraton.
584515.jpg
2010 , Kaplica Wniebowzięcia NMP.
584516.jpg
2010 , Kaplica Wniebowzięcia NMP - wejście.
584518.jpg
2010 , Kaplica Wniebowzięcia NMP - wnętrze.
721385.jpg
2010 , Rzeźba przestrzenna w Parku Północnym.
489513.jpg
2012 , Grand Hotel, widok z molo.
609257.jpg
2014 , Grand Hotel w Sopocie
612491.jpg
2014 , Hotel Sheraton ...widok od strony sopockiego mola
612496.jpg
2014 , Hotel Sheraton...
612656.jpg
2014 , Grand Hotel; ...widok od strony plaży
685807.jpg
2015 , Pomnik lekarza,założyciela uzdrowiska w Sopocie. Wzniesiony z inicjatywy mieszkańców w 100 rocznicę nadania praw miejskich Sopotowi.
793156.jpg
2015 , Ogród przy Grand Hotelu wiosną.
828424.jpg
2016 , Willa nr 77
828425.jpg
2016 , Willa nr 77, widok od strony ulicy
828771.jpg
2016 , Przedwojenna Szkoła Gimnastyczna, obecnie Hotel "Dworek Admirał". Elewacja zachodnia.
828772.jpg
2016 , Przedwojenna Szkoła Gimnastyczna, obecnie Hotel "Dworek Admirał". Widok od strony południowej.
828850.jpg
Druga willa należąca do rodziny Kickton została wybudowana tuż obok willi o nr. 81 w roku 1905. Jej projektantem był syn Karla, architekt Artur Kickton. Architekt ten w latach 1899-1900 kierował budową kościoła na Morskim Wzgórzu oraz zaprojektował krzyż na jego wieży. Do lat dwudziestych obie wille Karla Kicktona służyły rodzinie lub bliskim znajomym. Dopiero pod koniec lat dwudziestych XXw. w willi 79 zaczęto mieszkania wynajmować lokatorom. Od lat trzydziestych XX w,po drugą wojnę światową włącznie właścicielem willi był Hermann Kickton, z zawodu ogrodnik. Po drugiej wojnie światowej obie wille zostały skomunalizowane.
828886.jpg
2016 , Dawna willa Karla Kicktona wybudowana w 1905 roku.W głębi porośnięta lasem Skarpa Sopocka.
828925.jpg
Willa jest jedną z dwu willi należących do rodziny Kickton. Starsza z willi oznaczona pierwotnie numerem 28, a następnie 81, w 1892 była własnością spółki Niemieckie Budownictwo Ludowe i na jej zlecenie Karl Kupperschmitt oraz Felix Dorst opracowali projekt rozbudowy. Dom zyskał dwie kondygnacje mieszkalne oraz nową fasadę. W r.1897 właścicielem willi był Karl Kickton, emerytowany leśniczy książąt Hohenlohe, mieszkający w niej wraz z rodziną. Dopiero pod koniec lat 20-tych zaczęto mieszkania wynajmować lokatorom. Po drugiej wojnie światowej willa została skomunalizowana. Obecnie jest własnością prywatną i czeka na swój lepszy los.
828926.jpg
2016 , Willa z XIX w. czeka na lepsze czasy.
829170.jpg
2016 , "Koliba",chyba jedyna restauracja w Sopocie gdzie psy są mile widziane.
869522.jpg
2016 , Widok z plaży w Jelitkowie. Sheraton Sopot Hotel; w lewo latarnia morska i Kościół Zbawiciela.
912935.jpg
2016 , Restauracja "Laguna Smaku" , Sopot, ul. Powstańców Warszawy 2
912937.jpg
2016 , Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10
1089088.jpg
2017 , Grand Hotel w Sopocie widziany od strony plaży.
1090854.jpg
2017 , Grand Hotel w Sopocie
1091727.jpg
2017 , Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli przy ul. Powstańców Warszawy 15.
1094738.jpg
2017 , Grand Hotel w Sopocie.
1166521.jpg
2017 , Restauracja "Laguna Smaku" przy ul. Powstańców Warszawy 2.
1186157.jpg
2017 , Południowo-zachodnia elewacja hotelu Grand w Sopocie.
1094432.jpg
2017 , Powstańców Warszawy 19/21
1094433.jpg
2017 , Powstańców Warszawy 19/21
1094434.jpg
2017 , Powstańców Warszawy 19/21
1215000.jpg
2018 , Powstańców Warszawy 51
1215256.jpg
2018 , Powstańców Warszawy 65 - od strony ul.Wosia Budzysza
1215002.jpg
2018 , Powstańców Warszawy 51
1215003.jpg
2018 , Powstańców Warszawy 51
1215027.jpg
2018 , Powstańców Warszawy 53
1215257.jpg
2018 , Powstańców Warszawy 65
1215524.jpg
2018 , Powstańców Warszawy 73 Zbudowano: 1896
1215528.jpg
2018 , Willa Sopot z 1896 roku
1223115.jpg
2018 , Hotel "Sofitel Grand Sopot".
1223116.jpg
2018 , Hotel "Sofitel Grand Sopot".
1223117.jpg
2018 , Hotel "Sofitel Grand Sopot".

Komentarze: 4  |  Odsłony: 464

Podróże dalekie i bliskie - Sopot Dolny cz. 16 2018-05-06

Długi weekend...czas na Powstanców Warszawy, Ulica Powstańców Warszawy o długości 1180m. w Dolnym Sopocie, prowadzi równolegle do brzegu morza, po zachodniej stronie Parku Północnego. Zaczęła kształtować się około 1820 r. na miejscu starszej drogi, łączącej osadę rybacką z młynem na Kamiennym Potoku. W 1824 r. nadano jej urzędową nazwę Nordstr. , obowiązującą do1945 r. Zróżnicowana zabudowa przy tej ulicy, pochodząca od 1820 r. , ma w przeważającej części charakter uzdrowiskowo-pensjonatowy. Zanim pozwiedzamy konkretne miejsca to może dzis tak przekrojowo historycznie pokażę jak się okolica zmieniała...
719260.jpg
1899 , Powstańców Warszawy
728021.jpg
1899 , Powstańców Warszawy 17
1022997.jpg
1899 , Powstańców Warszawy 17
719251.jpg
1904 , Fragment ulicy, z prawej park Północny
718370.jpg
1906 , Łazienki Północne
719252.jpg
1907 , Powstańców Warszawy
719253.jpg
1908 , Powstańców Warszawy
738042.jpg
1908 , Powstańców Warszawy
728020.jpg
1909 , Powstańców Warszawy 17
738043.jpg
1910 , Powstańców Warszawy
749659.jpg
1910 , Wyścigi psów w Parku Północnym
745646.jpg
1914 , Tydzien Sportu
109263.jpg
1916 , Sopot. Pomnik Lotników w Parku Północnym.
722751.jpg
1925 , Pensjonat "Halina".
894761.jpg
Lata 1920-1930 , Garaż Plażowy
1022448.jpg
1926 , Nordstrasse 29
1084112.jpg
1926 , Budowa Kasinohotel.
314370.jpg
1927 , Taras hotelowy od strony plaży.
845646.jpg
1927 , Grand Hotel.
1121778.jpg
Lata 1925-1930 , Nordstrasse i stacja benzynowa. Po raz pierwszy po północnej stronie "podkowy".
111662.jpg
1928 , Grand Hotel. Na pierwszym planie sopockie molo i odbywające się na nim zawody szermiercze.
189722.jpg
1928 , Przed Grand Hotelem.
235488.jpg
1928 , Przed Grand Hotelem.
350002.jpg
Lata 1925-1930 , Taras hotelowy , miejsce taneczne od strony plaży. Freiluft-Tanzdiele.
474459.jpg
1928 , Grand Hotel w Sopocie.
814721.jpg
1928 , Taras hotelowy z miejscem do tańczenia. W tle molo.
845648.jpg
1928 , Grand Hotel.
903650.jpg
1928 , Szkoła Gimnastyczna Sióstr Katterfeld. Budynek w stylu klasycystycznego dworku wzniesiono po pierwszej wojnie światowej przez nauczycielki gimnastyki, córki Alfreda Katterfelda, nieopodal Placu Mancowego. W dworku, niedługo po jego wybudowaniu założono Szkołę Gimnastyczną Sióstr Katterfeld. W roku 1928 nadano mu numer 80. Po 1933 r. dworek został zarekwirowany na potrzeby Szkoły Okręgowej Nacjonalistycznego Związku Kobiet, a imprezy sportowa przeniesiono z Placu Mancowego na stadion sportowy przy obecnej ul. Wybickiego.Do lat 40-tych dworek użytkowany był przez ową szkołę. Po drugiej wojnie światowej w budynku szkoły zamieszkał Stanisław Szelestowski, kierownik Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydziału Zdrowia Zarządu Miasta Sopot Przy dworku ( dzisiejszy parking hotelowy) urządził basen pływacki dla młodzieży, czynny jeszcze w latach 70-tych XX wieku.
137547.jpg
Lata 1927-1930 , Grand Hotel w Sopocie. Z lewej strony, fragment Domu Gościnnego.
232942.jpg
1929 , Grand Hotel w Sopocie.
303174.jpg
1929 , Kasyno-Hotel
179758.jpg
1930 , Grand Hotel w Sopocie.
292659.jpg
Lata 1927-1933 , Grand Hotel.
474465.jpg
1930 , Sopockie molo i Grand Hotel.
566339.jpg
1930 , Molo oraz hotel Sofitel Grand.
719257.jpg
1930 , Powstańców Warszawy
1098243.jpg
1931 , Grand Hotel w Sopocie.
132787.jpg
1932 , Dom Gościnny (Logierhaus) tzw. Trzeciego Domu Zdrojowego i Grand Hotel.
474788.jpg
1932 , Grand Hotel w Sopocie.
845655.jpg
1932 , Grand Hotel.
1026361.jpg
1932 , Nordstrasse
719258.jpg
1933 , Powstańców Warszawy
719259.jpg
1933 , Powstańców Warszawy
816084.jpg
1933 , Ulica Północna (Nordstrasse) w Sopocie.
988917.jpg
Lata 1927-1939 , Molo i hotel "Grand" z lotu ptaka.
268185.jpg
1934 , Grand Hotel w Sopocie.
648164.jpg
1934 , Na spacerze w kurorcie.
744527.jpg
1934 , Grand Hotel
744528.jpg
1934 , Grand Hotel
897710.jpg
1934 , Grand Hotel
176521.jpg
1935 , Hotel Kasino w Sopocie
390271.jpg
Lata 1934-1936 , Plaża w Sopocie i fragment Grand Hotelu.
246854.jpg
lipiec 1935 , Sopot, wejście do Domu Zdrojowego od strony ul. Nordseitstraße (Nordstraße) czyli dzisiejszej Powstańców Warszawy.
722758.jpg
1936 , Podjazd hotelu "Grand"
743327.jpg
1936 , Sopot Hotel "Sofitel Grand Sopot" Taras hotelowy, miejsce taneczne.
745623.jpg
1936 , Grand Hotel w Sopocie.
8387.jpg
1937 , Grand Hotel.
743323.jpg
1937 , Wnętrze kasyna w Grand Hotelu
743324.jpg
1937 , Wnętrze kasyna w Grand Hotelu
743325.jpg
1937 , Wnętrze kasyna w Grand Hotelu
743326.jpg
1937 , Wnętrze kasyna w Grand Hotelu
745624.jpg
1938 , Grand Hotel w Sopocie.
395712.jpg
1939 , Wnętrze "Kasyna".
778558.jpg
Lata 1938-1940 , Pomniczek przypominający o tym, by właściciele psów prowadzali je na smyczy. Pomniczek ustawiono w Parku Północnym. Czasy wojenne i powojenne do dziś zobaczymy następnym razem ;)

Komentarze: 8  |  Odsłony: 496

Podróże dalekie i bliskie - Sopot Dolny cz. 15 2018-04-30

Nie wiem co to długi weekend ale może wam się poszczęściło i macie trochę wolnego od zajęć. A skoro wolne to i wędrówki dalekie i bliskie, w czasie i przestrzeni, dziś pokażę ulicę Haffnera oraz Goyki...może coś wam wpadnie w oko, może coś przyniesie wam wspomnienia itp itd...
1118034.jpg
1972 , Ulica Haffnera (Bieruta) w 1972r. w kierunku północnym. Po lewej stronie budynek nr 7/9
1034770.jpg
1977 , Ul. Bieruta.
1024px-Dolny_Sopot%2C_Sopot%2C_Poland_-_panoramio_%2817%29.jpg
ul. Jana Jerzego Haffnera
1024px-Dolny_Sopot%2C_Sopot%2C_Poland_-_panoramio_%2890%29.jpg
ul. Jana Jerzego Haffnera
926183.jpg
1977 , ul. Bieruta 3.
1097456.jpg
Haffnera 3
1121554.jpg
Haffnera 3 - widok w kierunku ul.Monte Cassino
926184.jpg
1977 , ul. Bieruta 4.
1090510.jpg
Dom nr 4 przy ul. Jerzego Haffnera.
1128353.jpg
Dom nr 4 przy ul. Jerzego Haffnera.
1098424.jpg
Budynek nr 6 przy ul. Haffnera w Sopocie.
926186.jpg
1977 , ul. Bieruta 8. Dom w którym pierwsze powojenne lata spędził "Książę Poetów" - Zbigniew Herbert.

1121562.jpg
Haffnera 7/9
1121563.jpg
Haffnera 7/9
926179.jpg
1977 , ul. Bieruta 11.
917799.jpg
1982 , Haffnera (Bieruta) 11.
613242.jpg
Willa przy ulicy Jana Jerzego Haffnera 11
863476.jpg
"W tym domu mieszkał w latach 1912-1921 Aleksander Majkowski, pisarz i działacz kaszubski zasłużony w walce o polskość Pomorza" - tablicę tej treści w 100 rocznice urodzin umieściło na ścianie domu Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu w 1976 roku.
926182.jpg
1977 , ul. Bieruta 13.
887671.jpg
Zabytkowa kamienica z 1908 roku.

722844.jpg
1925 , Haffnera 14
926185.jpg
1977 , ul. Bieruta 14.
1097463.jpg
Haffnera 14,widok od strony ul.Morskiej.
1097464.jpg
Haffnera 14
1025939.jpg
1977 , Bieruta 15
863507.jpg
Mała kamienica z typowymi dla Sopotu drewnianymi werandami.
1026920.jpg
1977 , Bieruta 17
1027810.jpg
1977 , Bieruta 17
721386.jpg
Dom 17, widok na zabudowany balkon, typowy dla zabudowy Dolnego Sopotu.
721387.jpg
Ulica Haffnera dom 17, widok ze skrzyżowania z ulicą Majakowskiego.
886906.jpg
Lata 1908-1912 , Villa Clara, Haffnera (Wilhelmstr.) 20.
1093662.jpg
Haffnera 20 - dawny Pensjonat Willa Clara
1093705.jpg
Haffnera 30 - często spotykany w Dolnym Sopocie mały dom z drewnianymi werandami
722845.jpg
1910 , Haffnera 31
1093553.jpg
Dom z 1898 roku, w którym mieściły się Delikatesy Kalinowskiego.
1200457.jpg
Haffnera 32
722843.jpg
1912 , Haffnera 35 - 37
612657.jpg
Willa położona przy ulicy Jana Jerzego Haffnera nr. 35-37
1093674.jpg
Haffnera 36 - widok od strony ul. Mariana Mokwy
1021721.jpg
1916 , Haffnera 39
1021722.jpg
1977 , Bieruta 39
722846.jpg
1912 , Haffnera 42
1026359.jpg
1977 , Bieruta 42
722847.jpg
1918 , Haffnera 44
1020833.jpg
1977 , Haffnera 44
887644.jpg
Willa nr 44, w której mieściła się na pocz. ubiegłego wieku m.in Cukiernia i Kawiarnia Jatkowski.
887679.jpg
Kamienica nr 45 , z częściowo zachowanymi witrażami w oknach klatki schodowej.
887620.jpg
Czynszowa willa na rogu ulic Haffnera i Ceynowy.
887621.jpg
Czynszowa willa nr 46
887675.jpg
Dom nr47, przylegający do nr 45.
887591.jpg
Haffnera 49, willa z 1891r.
887605.jpg
Dom z zielonymi drewnianymi werandami, po remoncie i odtworzeniu kształtu okien na górnej werandzie.
912323.jpg
Lata 1970-1973 , Haffnera (Bieruta) 52.
912330.jpg
Lata 1979-1982 , Haffnera (Bieruta) 52.
894615.jpg
Willa czynszowa przy skrzyżowaniu ul.Helskiej i ul. Haffnera.
835037.jpg
1958 , Autobus wycieczkowy stojący przed ówczesną SP nr. 7 przy Haffnera 55
835039.jpg
1958 , Ówczesna SP nr. 7 przy Haffnera 55
874306.jpg
Zespół Szkół nr 3.
874307.jpg
Widok na szkołę poprzez korty tenisowe.
874822.jpg
Basen pływacki
875380.jpg
Hotel "Haffner"
874829.jpg
Pawilon wystawienniczo - edukacyjny przy Grodzisku . Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
903717.jpg
1909 , Willa Karpińskiego. Willa zaprojektowana i wybudowana w 1905 r. przez architekta Georga Karpińskiego. Karpiński wraz z rodziną mieszkał tu do około 1911r. Następnym właścicielem był lekarz Erich Baasner, który otworzył tu prywatną ochronkę dla sierot i dzieci porzuconych. Ochronka wraz z gabinetem lekarskim znajdowała się pod numerem 68 i czynna była do końca pierwszej wojny światowej. Pod numerem 68 znajdowały się mieszkania lokatorskie. Po śmierci doktora w 1925 r. część oznaczoną numerem 66 wdowa Elisabeth sprzedała pozostając w części oznaczonej nr.68 aż do lat czterdziestych. Po drugiej wojnie światowej willa została skomunalizowana
903719.jpg
1910 , Willa Karpińskiego
904125.jpg
Willa o nr 66/68
904126.jpg
Fragment willi nr 66/68
904222.jpg
Kamienica czynszowa z pocz. XX wieku
830402.jpg
Mieszczący się w Willi Maria hotel Sopot. Położony na wysokim brzegu Kamiennego Potoku, otoczony resztkami drzewostanu Parku Grodowego.
830401.jpg
Boczne wejście od strony Skarpy Sopockiej i morza.
903730.jpg
1910 , Willa "Martha". Willa wybudowana została na polecenie Augusta Karpińskiego, według projektu budowniczego gdanskiego Paula Renzela.
Willę wzniesiono jako klasycystyczny, piętrowy dom z loggią widokową na piętrze, dwuosiowym rezalitem oraz boczną wieżą zwieńczoną szpiczastym hełmem z latarnią. W roku 1909 obok budynku stanęła oficyna, zbudowana także według planów Paula Renza. W roku 1912 Karpiński sprzedał dom określany w dokumentach jako Willa Martha. Jej właścicielem został Ignatz Paul Schroeder z Sopotu, który architektowi Fr. Joedicke zlecił przebudowę oficyny na wytwórnię papierosów Ipsiana Zigarettenfabrik. W 1919 r.willę nabył prawnik i ekonomista Witold Kukowski - założyciel uzdrowiska w Orłowie. Kukowski zlecił gdańskiemu architektowi W.Harnauowi przebudowę wejścia od strony południowej i wschodniej oraz zmianę zwieńczenia wieży.Po 1926 r. nowym właścicielem willi był wytwórca marcepanu i kakao. Nowy właściciel do lat trzydziestych prowadził tu część swojej działalności. W czasie II wojny światowej nieruchomość przejął Urząd Skarbowy Rzeszy, a następnie po wojnie skomunalizowano go. Witold Kukowski został rozstrzelany 4 listopada 1939 r. w Piaśnicy. Od lat pięćdziesiątych XX w. w budynku mieści się Przedszkole nr 5
722889.jpg
1916 , Oficyna Willi Martha w której to od roku 1912 przez kilka lat, znajdowała się wytwórnia papierosów "Ipsiana Zigarettenfabrik".
1026843.jpg
1977 , Bieruta 72
874300.jpg
Willa "Martha", obecnie Przedszkole nr 5.
1025440.jpg
1977 , Bieruta 78
1208820.jpg
Haffnera 78 - w trakcie remontu
830409.jpg
Położony na szczycie Skarpy Sopockiej dom o nr 79. Widok od strony północnej.
830410.jpg
Haffnera nr 79 od strony południowej.
722860.jpg
1891 , Willa i restauracja Stolzenfels. Willa i Restauracja Stolzenfels.Willa wybudowana w 1870 r., projektem nawiązywała do renesansowych włoskich budowli, z prostopadłościenną wieżą zwieńczoną widokowym tarasem.
722861.jpg
1898 , Willa i restauracja Stolzenfels
722862.jpg
1899 , Willa i restauracja Stolzenfels
838639.jpg
1902 , Willa i restauracja Stolzenfels
961970.jpg
1903 , Willa i restauracja Stolzenfels
961971.jpg
1903 , Willa i restauracja Stolzenfels
660244.jpg
1904 , Willa "Krystynka". W 1904 r. hotelarz sopocki Hugo Werminghoff odkupił willę i po przebudowie otworzył tu znaną restaurację i kawiarnię działającą pod nazwą Stolzenfels. Nazwa willi nawiązuje prawdopodobnie do malowniczo położonego gotyckiego zamku z okolic Koblenz, znajdującego się nad urwistym brzegu .
722863.jpg
1904 , Willa i restauracja Stolzenfels
138416.jpg
1905 , Ogródek przy willi Krystynka.
838635.jpg
1905 , Willa i restauracja Stolzenfels
384778.jpg
1906 , Willa w Sopocie.
477452.jpg
1906 , Widok z restauracji Stolzenfels
803167.jpg
1906 , Widok z restauracji Stolzenfels
920413.jpg
1977 , Bieruta 86.
863485.jpg
Ukryta wśród drzew Willa Krystyna.
847363.jpg
Po wyburzeniu sanatorium "Jantar" w 2013 r., rozpoczęto na sąsiadujących działkach budowę nowego hotelu
1001306.jpg
Budowa zakończona, nowy Hotel Sopot jest już czynny.
488945.jpg
1976 , Hotel Jantar przy ul Haffnera.
897263.jpg
Lata 1980-1983 , Sopot. Dom wczasowy "Jantar". Pocztówka KAW.
838640.jpg
1914 , Willa księcia Wilhelma, Villa Seehaus
874381.jpg
Pensjonat "Magnolia", widok od strony południowej.
874378.jpg
Pensjonat "Magnolia". Obecnie obiekt należy do Straży Granicznej.
224375.jpg
Tunel z strzyżonych lip w parku rezydencji Juncke'go. Na przełomie stulecia dziewiętnastego i dwudziestego na przedłużeniu ulicy Obrońców Westerplatte ku północy czyli ul. Goyki, gdański kupiec Wilhelm Juncke trudniący się handlem winami wybudował z pomocą architekta K. Hofackera romantyczny pałacyk z wysoką wieżą zwieńczoną drewnianą galeryjką widokową a wokół pałacyku urządził dwuhektarowy park. Park ten wraz z pałacykiem i bogato ozdobioną wozownią – oficyną zbudowaną w 1903 roku przez sopocką firmę projektowo-budowlaną Carla Kupperschmitta, stanowi dziś jeden z najcenniejszych zabytków Sopotu.
887484.jpg
Trwają prace odtworzeniowe parku.
920410.jpg
1977 , Goyki 1.
224373.jpg
Dawna wozownia rezydencji Juncke'go
224374.jpg
Dawna wozownia
887450.jpg
Dawna oficyna z lamusem.
888550.jpg
Lata 1900-1920 , Willa Wilhelma Junecke Nazwa willi pochodzi od nazwiska rodziny winiarzy osiadłych w Gdańsku na pocz. XIX w. Budowana była etapami według projektu Karla Hofackera . Zlokalizowana została pomiędzy Dolinnym Młynem, a Potokiem Kuźniczym. przy którym znajdowała się cegielnia Freudenberga. Wokół willi - zameczku założony został liczący 2 ha. powierzchni park z oczkiem wodnym , oranżerią, winiarnią oraz oficyną , w której mieszkał ogrodnik. W trakcie prac budowlanych zmarł jej właściciel Fryderyk Wilhelm. Od 1922 r.rezydencja była zamieszkiwana min. przez konsula Danii. Była również ulubionym miejscem odwiedzin muzyków Opery Leśnej . W ok. 1942 rezydencja stała się własnością NSDAP, a po wojnie w 1947 została skomunalizowana. Dziewiętnastowieczna winiarnia oraz oranżeria uległy zniszczeniu w latach 80-tych XX wieku. Do dziś ocalał jedynie zameczek , zbudowany z cegły klinkierowej , oraz oficyna, przypominająca wyglądem alpejskie budownictwo ludowe.
920409.jpg
1977 , Goyki 3.
224369.jpg
Willa Juncke'go
224370.jpg
Willa od strony południowej
224371.jpg
Willa Juncke od strony północnej
224372.jpg
Willa od strony wschodniej
224376.jpg
Urocze balkoniki z widokiem na Zatokę
224377.jpg
Weranda w willi
224378.jpg
Sama lampa jest nowszego "chowu" ale za to jej uchwyt ...
887486.jpg
Sportowa Hala Stulecia. Widok w kierunku ul.Haffnera.
887487.jpg
Sportowa Hala Stulecia. Widok w kierunku ul.Winieckiego i Skarpy Sopockiej.

Komentarze: 2  |  Odsłony: 432

Strony: 16